Биймсплитер + ерго екстендер

Какво представлява бийм сплитъра?

Оптична система от призми и лещи, която отклонява  част от образът и го насочва към снимачния порт и фотоапарата на денталния микроскоп. Според това каква част от образа отклоняват, биймсплитерите се делят в съотношение 50:50, 80:20 и 70:30, а според броя на изходите им биват двойни /билатерални/ или единични /монолатерални/.

За фото документация се препоръчва биймсплитер със съотношение 50:50

За видео документация се препоръчва биймсплитер със съотношние 70:30 или 80:20. Ерго екстендъра е удължение, което излиза под ъгъл 30° от биймсплитера изнасяйки окулярите по-близо до клинициста подобрявайки ергономията на работния процес

Билатерален биймсплитер

Биймсплитер без ерго екстендер
Биймсплитер с ерго екстедер

За повече информация, моля пишете ни: office@endo.bg

тел. 0877440685